ไลฟ์สไตล์ » เซ็กซ์และความรัก » พระราชทานชื่อ‘ฟลิคติส สิรินธรเน’ ‘ไลเคน’สปีชีส์ใหม่-ผลงานวิจัย‘ม.ร.’

พระราชทานชื่อ‘ฟลิคติส สิรินธรเน’ ‘ไลเคน’สปีชีส์ใหม่-ผลงานวิจัย‘ม.ร.’

21 พฤศจิกายน 2019
20   0

‘ฟลิคติส สิรินธรเน’

พระราชทานชื่อ‘ฟลิคติส สิรินธรเน’ 
‘ไลเคน’สปีชีส์ใหม่–ผลงานวิจัย‘ม.ร.’

‘ฟลิคติส สิรินธรเน’ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปลื้มปีติ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “ฟลิคติส สิรินธรเน” ให้ไลเคนที่ค้นพบโดยหน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยา ลัยรามคำแหง เป็นไลเคนสกุล ฟลิคติสสปีชีส์ใหม่ของโลก

“ไลเคน” เป็นสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดราและสาหร่าย ที่อยู่อาศัยแบบพึ่งพากัน โดย เห็ดราจะได้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย ส่วนสาหร่ายได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากเห็ดรา

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์เป็นนักวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทรัพยากรของประเทศ โดยล่าสุด ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะทำงานหน่วยวิจัยไลเคน ม.ร. ได้ศึกษาค้นคว้าไลเคนในประเทศไทย ซึ่งเป็นไลเคนสกุลฟลิคติส (Phlyctis) เป็นสกุลหายาก มีเพียง 25 ชนิดทั่วโลก พบในประเทศไทยเพียง 4 ชนิด และมีเพียงไลเคน “ฟลิคติส สิรินธรเน” เท่านั้นที่เก็บตัวอย่างไว้ที่ประเทศไทย

ทีมนักวิจัยหน่วยวิจัยไลเคน

ด้าน ผศ.ดร.เอก ประธานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ม.ร. กล่าวว่า จากการสำรวจไลเคนในประเทศไทยอย่างจริงจังของหน่วยวิจัยไลเคน ม.ร. ทำให้ค้นพบไลเคนชนิดใหม่สกุลฟลิคติสในป่าเต็งรัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อปี 2559 โดยเป็นไลเคนที่มีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 3-5 เซนติเมตร แทลลัสสีขาวอมเทา เจริญติดแน่นกับเปลือกไม้

ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร

สำหรับโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศรูปร่างคล้ายจาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.8 มิลลิเมตร ปกคลุมด้วยฝุ่นผงสีขาว ภายในบรรจุสปอร์ลักษณะคล้ายฝักข้าวโพดจำนวนมาก รูปร่างโค้ง ปลายมน–แหลม ขนาด 35-60 ? 14-18 ไมโครเมตร และสร้างกรดนอร์สติคติคสะสมในแทลลัส ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “THE BRYOLOGIST” เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562

“หน่วยวิจัยไลเคน ม.ร. ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อภาษาไทยของไลเคนว่า “ฟลิคติส สิรินธรเน” และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Phlyctis sirindhorniae Poengs., Vongshew. & Lumbsch” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงสานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากในหลวงรัชกาลที่ 9” ผศ.ดร.เอนกกล่าว

แท็ก‘ฟลิคติส สิรินธรเน’

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th