ไลฟ์สไตล์ » เซ็กซ์และความรัก » สตรีนักธุรกิจดีเด่น รับรางวัลเกียรติคุณ

สตรีนักธุรกิจดีเด่น รับรางวัลเกียรติคุณ

23 กรกฎาคม 2019
57   0

สตรีนักธุรกิจดีเด่น

สตรีนักธุรกิจดีเด่น รับรางวัลเกียรติคุณ

สตรีนักธุรกิจดีเด่น รับรางวัลเกียรติคุณ – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย UNDP จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ เป็นประธาน งานจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกสตรีไทยผู้ประกอบธุรกิจและวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง รวมถึงสุดยอดสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง

สตรีนักธุรกิจดีเด่น

นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างส่วนภูมิภาค ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ดีใจกับรางวัลที่ได้รับ ตลอดเวลาในการทำงานในฐานะนักวิจัย องค์ความรู้และความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการทำงานสิ่งที่มองและหาให้เจอคือ จุดอ่อน จุดแข็ง และความต่าง ประเทศไทยโดดเด่นทางด้านเกษตร สมุนไพร จึงเป็นตัวเลือกที่จะเริ่มต้นสู่การทำวิจัย สร้างมูลค่า ยกระดับสมุนไพร นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่เป็นกำลังใจที่ดีมาก สิ่งที่เรา ยึดปฏิบัติเสมอคือความมุ่งมั่นและอดทน

สตรีนักธุรกิจดีเด่น

จากการวิจัยและพัฒนา ไม่หยุดนิ่ง ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์มีผลงานวิจัยด้านสมุนไพรและวัสดุจากธรรมชาติเพื่อใช้ทางการ แพทย์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติกว่า 120 บทความ มีผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในเชิง พาณิชย์กว่า 80 ผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายทั่วโลก

นักธุรกิจดาวรุ่งตัวอย่างส่วนภูมิภาค วรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอสแอล โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตสื่อสาระ ความบันเทิง มายาวนานกว่า 40 ปี อาทิ รายการเจาะใจ Perspective, กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน นอกจากนี้ยังร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมให้องค์กรต่างๆ เช่น สามเณรปลูกปัญญาธรรม ทางช่องทรูปลูกปัญญา โครงการรู้เท่าทันสื่อ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โครงการ Read For the Blind มูลนิธิคนตาบอด และ ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมส่งต่อแนวคิด “สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับ” และ “ตอบแทนสังคม” ตามปรัชญาหลักขององค์กรให้นักศึกษาและนักธุรกิจรุ่นใหม่

แพร วรติวัลคุ์ กล่าวว่า การเป็นผู้นำต้องสร้างผู้นำควบคู่กันไปด้วย ไม่เติบโตแบบโดดเดี่ยว เราพร้อมส่งเสริมและผลักดันลูกน้องให้เติบโตไปด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะคนในครอบครัว ดูที่ความสามารถ การทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราต้องโฟกัสให้ถูกจุด ถูกกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญต้องทำธุรกิจที่ดี มีประโยชน์ ไม่ทำร้ายใคร มีคุณภาพ มีคุณธรรม เพื่อนำไปสู่สังคมที่แข็งแรง

สตรีนักธุรกิจดีเด่น

ด้านสตรีผู้นำธุรกิจและวิชาชีพอนุรักษ์โลก ตัวอย่าง พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี ปีบริหาร 2561-2563 และผู้บริหารเฉลิมวรรณคลินิกเวชกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งเต้านม เพิ่มขึ้น ในฐานะหมอคนหนึ่งรับรู้ว่าต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้โฟม นอกจากจะเป็นภัยเงียบที่บ่อนทำลายสุขภาพแล้วยังทำลายสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มรณรงค์ “อุดรโนโฟม” มุ่งหวังให้อุดรฯ เป็นพื้นที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทำโครงการมาปีกว่าแล้ว

“ผลลัพธ์เป็นที่น่ายินดีมาก ชาวอุดรธานีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทดแทน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งตรงแก่ผู้บริโภค และทำให้คนทำงานอย่างเรารู้สึกดีมาก พร้อมผลักดันไปเรื่อยๆ และทำอย่างไรก็ได้ให้คนเจ็บป่วยน้อยลง คนรุ่นหลังมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการรัก ตัวเองให้มาก ลด ละ เลิกทำลายสิ่งแวดล้อม” พญ.เฉลิมวรรณกล่าว

แท็กสตรีนักธุรกิจดีเด่น

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th