ข่าวสารบันเทิง » ต่างประเทศ » กษัตริย์กัมพูชา ทอดพระเนตรคอนเสิร์ต เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จสีหนุ

กษัตริย์กัมพูชา ทอดพระเนตรคอนเสิร์ต เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จสีหนุ

24 มิถุนายน 2019
82   0

กษัตริย์กัมพูชาทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จสีหนุ

วันที่ 24 มิ.ย. กระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรคอนเสิร์ต “Choral Music for Friendship: A Concert by Suanplu Chorus” ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-กัมพูชาด้วยดนตรีประสานเสียง

ในโอกาสเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญคณะทูตานุทูต นักศึกษาและนักเรียนจาก Royal University of Fine Arts, Royal University of Phnom Penh, Secondary School of Fine Arts รวมถึงศิลปินจาก Cambodian Living Arts และผู้แทนจากมูลนิธิมุทิตาของกัมพูชาเข้าร่วมชมด้วย

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

 

แท็กกัมพูชา

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th