ข่าวสารบันเทิง » ทั่วไป » มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'พรเพชร วิชิตชลชัย' เป็นประธานวุฒิสภา

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'พรเพชร วิชิตชลชัย' เป็นประธานวุฒิสภา

31 พฤษภาคม 2019
88   0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ‘พรเพชร วิชิตชลชัย’ เป็นประธานวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นประธาน และ รองประธานวุฒิสภา ดังนี้

๑. นายพรเพชร วิชิตชลชัย    เป็นประธานวุฒิสภา
๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร   เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
๓. นายศุภชัย สมเจริญ        เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา ๑๑๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แอดไลน์ @ ข่าวสด ที่นี่!!
เพิ่มเพื่อน

 

แท็กประธานวุฒิสภาพระบรมราชโองการ

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th