ไลฟ์สไตล์ » สุขภาพ » กรุงเทพมหานครน้อมถวายจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรุงเทพมหานครน้อมถวายจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 เมษายน 2019
54   0

กรุงเทพมหานครน้อมถวายจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เนื่องในมหามงคลโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นพระราชพิธีอันสำคัญและเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย เพื่อให้การถวายงานในการเสวยราชสมบัติครั้งนี้ ทั้งก่อนพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเบื้องปลาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติทุกประการ กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางและอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมาย

 

สำหรับภารกิจของกรุงเทพมหานครในห้วงก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่สำคัญ คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งเมือง ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร เส้นทางริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ทาสีตีเส้น เครื่องหมายและสัญญาณจราจร รวมทั้งจัดกิจกรรมแต้มสีอาคาร วัด และบ้านเรือนประชาชน บริเวณถนนอัษฎางค์ ถนนพระสุเมรุ ถนนเฟื่องนคร และถนนสายสำคัญบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนได้ปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถาน จำนวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานเจริญศรี ๓๔ สะพานหก สะพานช้างโรงสี สะพานปีกุน สะพานมอญ อนุสาวรีย์หมู กำแพงและประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และอนุสาวรีย์อุทกทาน (แม่พระธรณีบีบมวยผม)

 

 

การตกแต่งเมือง หลังจากปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินและพื้นที่สนามหลวง ในส่วนของการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในเส้นทางเสด็จ รวมทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง พร้อมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามเส้นทางเสด็จ จากนั้นจะประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และจุดสำคัญในกรุงเทพมหานคร อาทิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสาชิงช้า วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยการดำเนินการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เส้นทางเสด็จเลียบพระนคร และพื้นที่อื่นทั่วทั้งกรุงเทพมหานครด้วย

ในส่วนของการดูแลความปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามเส้นทางเสด็จและพื้นที่สำคัญ โดยพร้อมใช้งานครบทั้ง ๔๗๑ กล้อง และเพื่อให้พสกนิกรที่เดินทางมาร่วมชื่นชมพระบารมีแต่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ชั้นใน ได้รับชมบรรยากาศงานพระราชพิธีอย่างใกล้ชิด กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งจอ LED และโทรทัศน์ตามเส้นทางเสด็จอีกด้วย ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการเตรียมพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ทาง www.prbangkok.com และ แอปพลิเคชั่น “กทม. Connect”

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th