ไลฟ์สไตล์ » สุขภาพ » ตอกย้ำความสำเร็จ แพทย์ไทยระดับนานาชาติ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์โชว์ความเป็นเลิศผ่าตัดผ่านกล้อง ปีที่ 9

ตอกย้ำความสำเร็จ แพทย์ไทยระดับนานาชาติ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์โชว์ความเป็นเลิศผ่าตัดผ่านกล้อง ปีที่ 9

3 เมษายน 2019
72   0

 

ตอกย้ำความสำเร็จ แพทย์ไทยระดับนานาชาติ
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์โชว์ความเป็นเลิศผ่าตัดผ่านกล้อง ปีที่ 9

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงานสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2562 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2019) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 โดย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นเลิศด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

 

นพ.สมชาย จึงมีโชค ผอ.สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้มีการประชุม BMIS โดยเริ่มประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 และได้จัดประชุมประจำปีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องครั้งที่ 9 นี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมเอเชียแปซิฟิกสำหรับการส่องกล้องทางสูตินรีเวชและการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยพักฟื้นได้เร็วและไร้แผลผ่าตัด(APAGE) ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และจากสถาบันอื่นๆโดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าทางการรักษาให้ผู้ป่วยหายเร็ว และไร้แผลให้น้อยที่สุดเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานสากลซึ่งผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุดด้านการดูแลรักษาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับการดูแลสุขภาพของคนไทย การประชุมในครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน วิทยากรจากทั่วโลกจำนวน 8 คน บุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และพยาบาลจำนวน 80 คน และ บุคลากรภาคเอกชนจำนวน 70 คน ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยแก่แพทย์และผู้สนใจเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทางวิชาการด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้กว้างขวางกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้หันมาพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้เป็น Bangkok Excellence Center ที่มีองค์ความรู้ด้าน การตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร (BMEC) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสฯ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อเป็นการรองรับผู้ที่สนใจและให้ข้อมูลในการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-289-7082 หรือ ทาง Application : BMEC CENTER

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th