ไลฟ์สไตล์ » สุขภาพ » บางซื่อตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บางซื่อตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

6 กุมภาพันธ์ 2019
77   0

บางซื่อตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร พร้อมนางพร้อมเพรียง เพ็ญโชติรส นายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมีนายจรัญ คุ้มพร้อม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 นายบรรเจิด แหลมศรี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th