ไลฟ์สไตล์ » สุขภาพ » สสล. อบรมคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกต้องให้ชุมชน

สสล. อบรมคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกต้องให้ชุมชน

8 มกราคม 2019
70   0

สสล. อบรมคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกต้องให้ชุมชน

         

นายชาตรี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ด้วยการให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ห้องประชุม 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th