ไลฟ์สไตล์ » ทีนโซน » “สภาสตรีฯ”ควง“แม่บ้านท้องถิ่น”มอบเสื้อกันหนาว นร.อุดรฯ

“สภาสตรีฯ”ควง“แม่บ้านท้องถิ่น”มอบเสื้อกันหนาว นร.อุดรฯ

22 พฤศจิกายน 2018
106   0

“สภาสตรีฯ”ควง“แม่บ้านท้องถิ่น”มอบเสื้อกันหนาว นร.อุดรฯ

 

“สภาสตรีแห่งชาติฯ” ควง “ชมรมแม่บ้านท้องถิ่น” ลงพื้นที่อุดรธานี มอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ รองประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ นางกอบแก้ว คงน้อย วัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางเทียบจุฑา ขาวขำ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นางราณีภรณ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นายภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วม

 

 

ดร.วันดี กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมามอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีในวันนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กับชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเสื้อกันหนาว อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จึงจัดโครงการหนาวนี้ให้น้องมอบไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด รวมจำนวน 10,000 ตัว และในวันนี้ได้นำเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,000 ตัว

 

 

“สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางขององค์กรสตรีทั่วประเทศ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้นำสตรี งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ และที่สำคัญ คือ การหาทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรรมของต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป และการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุ่ล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดอุดรธานี ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเพ็ญนั่นเอง” ดร.วันดีกล่าวทิ้งท้าย

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th